متخصصان حاضر

برای هیچ کدام از متخصصان برای امروز برنامه ای تنظیم نشده است.

تخفیف ها (غیرفعال)
تخفیف دندان پزشکی

دندان شیری یا دائمی کودک

moh...@gmail.com
1395/10/16 13:32

متن سوال: چطور بفهمیم دندان کودک شیری است یا دائمی؟


پاسخ سوال:

برای مشخض کزدن اینکه یک دندان شیری است یا دائمی باید به متخصص مراجعه کنید

می توانید با مجتمع تخصصی فیاض بخش تماس بگیرید و از زمان حضور متخصصان اطفال مطلع شوید

1395/10/16 13:34

به اشتراک بگذارید:

فیاض بخش
مجتمع تخصصی دندان پزشکی

نظرات خود را ارسال نمایید
با ما همراه باشید
در تلگرام ما را دنبال کنید