دکتر مهدی صالحی

  • متخصص دندانپزشکی کودکان

  • فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی صالحی
سوابق علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه دارای بورد تخصصی

سوابق کاری

6سال سابقه کار

برنامه حضور


فیاض بخش
مجتمع تخصصی دندان پزشکی

نظرات خود را ارسال نمایید
با ما همراه باشید
در تلگرام ما را دنبال کنید