آقای بهراد فخاری

  • رادیولوژیست

  • کارشناس رادیولوژی

آقای بهراد فخاری
سوابق علمی

سوابق علمی ثبت نشده است!

سوابق کاری

8 سال سابقه کار

برنامه حضور


فیاض بخش
مجتمع تخصصی دندان پزشکی

نظرات خود را ارسال نمایید
با ما همراه باشید
در تلگرام ما را دنبال کنید